miércoles, 23 de noviembre de 2016

RECURSOS ELABORACIÓ DEL TRÀILER ANIMAT i ALTRES

http://leer.es/recursos     En aquesta pàgina de recursos es poden accedir a distints materials curriculars corresponents a diverses etapes educatives i matèries. Cada seqüència didàctica es componen d'un material per al docent i altre per a l'alumne en format pdf. Són seqüències didàctiques curtes que podrien ser una part d'una unitat didàctica.

http://profundiza.org/  Este portal de la Conselleria d'Educació d'Andalusia ofereix una àmplia varietat de propostes d'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP). Està organitzada per nivells i matèries. Sobretot, es mostren els productes dels projectes. http://educalab.es/recursos Des del portal Educalab del Ministeri d'Educació es poden trobar models d'unitats didàctiques, projectes o seqüències didàctiques que poden servir com a referent per a l'elaboració dels materials curriculars com a recursos variats que poden ser incorporats als materials.

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1302262643/contido/folleto/modulos/es/modulo02_p.html
Este és un exemple d'unitat didàctica del projecte Eskola 2.0 a on es mostra una seqüència d'activitats i es mostra el seu desenvolupament (enunciats i instruccions, recursos, etc.). Disposa d'una Guia per al professorat. Està en format digital. http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/listar?&tip_rec_educativo_id=7  En aquest portal del Ministeri d'Educació d'Argentina es poden trobar diverses unitats didàctiques de distintes assignatures. És interessant perquè es mostren les fases que configuren la seqüència d'activitats (definició del problema, obtenció d'informació, etc.).

No hay comentarios:

Publicar un comentario